مقالات

مجموعه آرمان زمین در این بخش برای مخاطبان خود مجموعه ای از مقالات و اطلاعات به روز از منابع معتبر علمی دنیا در حوزه مدیریت شهری و ایمینی ترافیک را با شما به اشتراک می گذارد

مرتب سازی بر اساس

نگاهی نو به حمل‌ونقل

نگاهی نو به حمل‌ونقل آیا این موضوع که خودروهای ساخت بشر قادر به حرکت با سرعت بیش از ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت اند اما اکنون …

آینده حمل‌ونقل

آینده حمل‌ونقل به چه شکل خواهد بود؟ الکس مورا درباره آینده وسایل نقلیه درحال‌توسعه خبر می‌دهد. بشریت از زمان سفر با اسب پیشرفت زیادی کرده …

چالش های پیش روی تحقق شهر هوشمند

شهر هوشمند مفهـوم شـهر هوشـمند از نـوع شـهرهای اطلاعات نشئت‌گرفته شده و دارای شش بعد اصلی است: اقتصاد هوشمند، جابجـایی هوشـمند، محـیط هوشـمند، مـردم هوشـمند، …