ارائه مدل ارزیابی عوامل مؤثر برشدت تصادفات کاربران آسیب پذیر راه با استفاده از مدل‌های ناحیه‌ای

کارفرما: پلیس راهور ناجا امروزه برنامه‌ریزی پیشگیرانه ایمنی با این رویکرد که برنامه‌ریزی ایمنی معابر، می‌تواند بخشی از برنامه‌ریزی حمل‌ونقل باشد، موجب شد؛ تا مدل‌های ناحیه‌ای تصادفات جایگزین مدل‌هایی شوند که در سطوح خرد به تحلیل شاخص¬های ایمنی می‌پرداختند. استفاده از مدل‌های ناحیه‌ای منوط به وجود داده‌های هم فزون شده در سطح ناحیه است و […]

بررسی اثرات قانون جدید بیمه شخص ثالث (بیمه راننده محور) بر ایمنی ترافیک

کارفرما: وزارت راه و شهرسازی قانون بیمه شخص ثالث از ابتدای سال 1348 در ایران اجرایی شد. بعد از انقلاب و با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی و تعارضاتی که بین این قانون و قانون بیمه شخص ثالث وجود داشت صنعت بیمه اقدام به ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث نمود که […]

مطالعات و طراحی ایمن سازی و اصلاح هندسی شبکه معابر

مطالعات و طراحی ایمن سازی و اصلاح هندسی بیش از 100 کیلومتر انواع شبکه معابر در شهرهای استان خوزستان مکان پروژه: آبادان، بندر امام خمینی (ره)،رامهرمز، رامشیر و … یکی از مهم‌ترین نیازهای شبکه حمل‌ونقل وسایل نقلیه، ایمن‌سازی تردد برای انواع وسایل نقلیه و عابران پیاده است. از همین رو پروژه‌های تحت عنوان ایمن‌سازی و […]

مدیر پروژه یکپارچه‌سازی طرح جامع حمل‌ونقل کشور

کارفرما: وزارت راه و شهرسازی طرح جامع حمل‌ونقل یک بسته پیشنهادی برای اولویت‌بندی توسعه حمل‌ونقل کشور در افق‌های مشخص است. در این فرآیند ابتدا به دلیل ماهیت پویا و دینامیک رفتار سفر و اثرپذیری آن از متغیرهای سطح بالاتری ازجمله جمعیت، اشتغال، هزینه سوخت و …، با استفاده از یک فرآیند 4 مرحله‌ای و کالیبراسیون […]

شناسایی وضعیت فعلی ساختار حمل‌ونقل شهر اهواز در مقایسه با سایر کلان‌شهرها و استانداردهای بین‌المللی، و ارائه راهکارهای بهبود وضع موجود

شهرسازی چند دهه گذشته کشورهای پیشرفته که طی دهه‌های اخیر در کشور ما نیز مشاهده شد، منجر به گسست محله‌های شهری از یکدیگر، وابستگی جدی شهروندان به خودروی شخصی، آلودگی هوا و ترافیک شدید، افزایش تعداد و شدت تصادفات و … شد. برای تغییر در این رویه، مفهوم توسعه پایدار به‌عنوان یکی از راهگشاترین راهبردها […]

مشاور حوزه اعمال قانون پروژه «مدیریت سرعت بر اساس رویکرد سیستم ایمن در ایران»

سال پروژه:  ۱۴۰۰ کارفرمای پروژه: وزارت راه و شهرسازی، سازمان بهداشت جهانی (WHO)   در این پروژه ابتدا جایگاه اعمال قانون سرعت در چارچوب سیستم مدیریت ایمنی راه ها مطالعه و تدقیق گردید و سیاست ها و برنامه های جهانی در حوزه اعمال قانون مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه رویکرد سیستم ایمن، قوانین و […]

مطالعات ساماندهی ترافیک و بهبود وضعیت تردد به ورزشگاه‌های بزرگ اهواز (فولاد و غدیر)

هدف از انجام این مطالعه، بهبود کیفیت خدمات ترافیکی در خارج از ورزشگاه است. ورزشگاه‌ها می بایست برای کلیه شهروندان با سرویس های عمومی قابل دسترسی باشد و حتی المقدور می بایست نیاز به استفاده از خودروی شخصی برای دسترسی به ورزشگاه کاهش یابد. هرگونه خدمات ترافیکی استاندارد (که در ورزشگاه های خارجی مشاهده می […]

تحلیل عملکرد و کارایی استان‌های کشور در حوزه ایمنی راه

سال پروژه: 1400 کارفرمای پروژه: وزارت راه و شهرسازی جهت پیشبرد پروژه فوق، ابتدا مدل هم فزون تصادفات فوتی در استان‌های کشور به‌روزرسانی و توسعه داده شد. سپس استان‌های پر تصادف کشور تحت عنوان استان‌های بحرانی از چندین بعد ازجمله شاخص ایمنی مبتنی بر پیمایش، ضریب رشد تلفات استان‌ها، سهم تلفات راه‌های روستایی در کل […]

تحلیل ضرایب شاخص اصلاحی تصادفات در سامانه‌های پشتیبان تصمیم بین‌المللی

  سال پروژه: 1400کارفرمای پروژه: وزارت راه و شهرسازی در این پروژه جهت تحلیل ضرایب شاخص اصلاحی تصادفات، ابتدا مفاهیم سامانه‌های پشتیبان تصمیم و انواع آن‌ها موردمطالعه قرار گرفت. در ادامه سامانه‌های پشتیبان تصمیم بین‌المللی در حوزه اقدامات ایمنی راه شناسایی و سه سامانه پیشرو، سامانه CMF Clearinghouse  ، SafetyCube DSS و iRAP موردبررسی قرار […]