با ما در تماس باشید

راه های ارتباطی

Admin@armanzamin.com

021-91031926

Arman zamin

دفتر مرکزی

تهران، بلوار صالحی، خیابان گلستان، بن بست گل، مرکز رشد و فناوری های پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان شماره ۴، طبقه اول

کدپستی

۱۴۵۹۹۷۳۷۶۱

شماره تماس

۰۲۱-۹۱۰۳۱۹۲۶

دفتر دو

تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، میدان شهید شهریاری، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، طبقه سوم، مرکز نوآوری

کدپستی

۱۹۸۳۹۶۹۴۱۱