فراسوی رشد آرمان زمین

نگاهی نو به حمل‌ونقل

نگاهی نو به حمل‌ونقل مضحک نیست که ماشین‌هایی ساخته‌ایم که سرعت آن‌ها می‌تواند به ۲۰۰ کیلومتر در ساعت برسد اما اکنون آن‌ها را با سرعت درشکه‌های اسبی

آینده حمل‌ونقل

آینده حمل‌ونقل به چه شکل خواهد بود؟ الکس مورا درباره آینده وسایل نقلیه درحال‌توسعه خبر می‌دهد. بشریت از زمان سفر با اسب پیشرفت زیادی کرده