فراسوی رشد آرمان زمین

faraz color (2)

مطالعات ساماندهی ترافیک و بهبود وضعیت تردد به ورزشگاه‌های بزرگ اهواز (فولاد و غدیر)

مطالعات ساماندهی ترافیک و بهبود وضعیت تردد به ورزشگاه‌های بزرگ اهواز (فولاد و غدیر)

هدف از انجام این مطالعه، بهبود کیفیت خدمات ترافیکی در خارج از ورزشگاه است.

ورزشگاه‌ها می بایست برای کلیه شهروندان با سرویس های عمومی قابل دسترسی باشد و حتی المقدور می بایست نیاز به استفاده از خودروی شخصی برای دسترسی به ورزشگاه کاهش یابد. هرگونه خدمات ترافیکی استاندارد (که در ورزشگاه های خارجی مشاهده می شود) که قابل پیاده سازی در محدوده ورزشگاه باشد، حتما در پیشنهادات گنجانده شود تا در سطح استاندارد بالایی خدمات ترافیکی ارائه گردد.

مسیرهای لازم برای تردد خودروهای امدادی و امنیتی در مواقع ضروری پیش بینی شود تا در صورت وقوع هر گونه بحران، در کمترین زمان ممکن عملیات خدمات رسانی آغاز گردد. بر همین اساس ورزشگاه های بزرگ اهواز توسط جناب آقای دکتر محمدی مورد مطالعه واقع شده و نیازهای ارایه یک سرویس شهری بهتر از جمله تعداد و مسیر ناوگان حمل و نقل عمومی، نحوه جداسازی مسیرهای ترافیکی محدوده ورزشگاه، تجهیزات مورد نیاز تماشاچیان در خارج از ورزشگاه و … جانمایی و طراحی شد. ضمن اینکه با شبیه سازی جمعیت ورودی و خروجی ورزشگاه در یک بازی پرتردد، پیشنهاد روانسازی ترافیک نیز تهیه شد.