فراسوی رشد آرمان زمین

faraz color (2)

بررسی اثرات قانون جدید بیمه شخص ثالث (بیمه راننده محور) بر ایمنی ترافیک

بررسی اثرات قانون جدید بیمه شخص ثالث (بیمه راننده محور) بر ایمنی ترافیک

کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

قانون بیمه شخص ثالث از ابتدای سال 1348 در ایران اجرایی شد. بعد از انقلاب و با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی و تعارضاتی که بین این قانون و قانون بیمه شخص ثالث وجود داشت صنعت بیمه اقدام به ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث نمود که در 1387/5/16 به تأیید شورای نگهبان رسید. پس از گذشت مدت پنج سال آزمایشی، متن لایحه ی پیشنهادی جدیدی در جلسات متعدد کمیته تخصصی گروه امور اجتماعی و دولت الکترونیک به تصویب هیئت‌وزیران رسید و در سال 1393 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. قانون جدید بیمه شخص ثالث در سال 1395 به تصویب رسید. با توجه به اینکه امروزه در کشورهای پیشرو استفاده از بیمه‌های خودرو یکی از راهکارهای ارتقای ایمنی ترافیک محسوب می‌شود، در این پروژه به نسبت‌های بررسی اثرات قانون جدید بیمه شخص ثالث بر ایمنی ترافیک پرداخته شد. ازجمله مفاد قانون جدید بیمه شخص ثالث، راننده محور شدن بیمه شخص ثالث است. در این پروژه راهکارهایی به‌صورت گام‌به‌گام در راستای پیاده‌سازی بیمه راننده محوره به کارفرما ارائه شد.