فراسوی رشد آرمان زمین

faraz color (2)

مطالعات و طراحی ایمن سازی و اصلاح هندسی شبکه معابر

مطالعات و طراحی ایمن سازی و اصلاح هندسی شبکه معابر

مطالعات و طراحی ایمن سازی و اصلاح هندسی بیش از 100 کیلومتر انواع شبکه معابر در شهرهای استان خوزستان

مکان پروژه: آبادان، بندر امام خمینی (ره)،رامهرمز، رامشیر و …

یکی از مهم‌ترین نیازهای شبکه حمل‌ونقل وسایل نقلیه، ایمن‌سازی تردد برای انواع وسایل نقلیه و عابران پیاده است. از همین رو پروژه‌های تحت عنوان ایمن‌سازی و اصلاح هندسی تعریف و پیاده‌سازی می‌شود.

مهمترین بخش های مطالعات ایمن سازی و اصلاح هندسی را می توان موارد زیر برشمرد:

– بازدید میدانی و شناسایی مشکلات ایمنی و هندسی مسیر و تقاطع‌ها

– ارائه راهکارهای اصلاحی ترافیکی و شبیه‌سازی آن‌ها

– ارائه راهکارهای هندسی افزایش ایمنی شامل اصلاح شعاع قوس‌ها و دسترسی‌ها، تغییر موقعیت دوربرگردان‌ها و اجرای جان‌پناه برای آن‌ها، تعبیه خطوط کاهش و افزایش سرعت در محدوده دوربرگردان‌ها و …

– ارائه راهکارهای ایمنی تردد عابران پیاده مانند اجرای گذرگاه‌های برجسته، تعبیه پل عابر، چراغ‌دار کردن تقاطع‌ها و …

– طراحی علائم و تجهیزات ایمن‌سازی، خط‌کشی، نقوش برجسته و …

– طراحی تابلوهای راهنمای مسیر

و …

تاکنون معابر مختلفی در بیش از 10 شهر استان خوزستان ازجمله رامهرمز، شادگان، رامشیر، آبادان و … توسط جناب آقای دکتر سلیمانی به کارفرمایی شهرداری‌های مختلف طراحی و ایمن‌سازی شده است که دو نتیجه عمده داشته است:

1- افزایش ایمنی شبکه و کاهش تصادفات و تلفات ترافیکی

2- آموزش کارکنان کارفرما و درنتیجه ارتقای دانش ایمنی در سطح شهرداری‌ها به‌گونه‌ای که خود بتوانند نسبت به ایمن‌سازی شبکه معابر و تقاطع‌ها اقدام نمایند.