فراسوی رشد آرمان زمین

faraz color (2)

اخذ مجوز واحد فناوری از دانشگاه صنعتی شریف

اخذ مجوز واحد فناوری از دانشگاه صنعتی شریف

شرکت فراسوی رشد آرمان زمین در سال ۱۴۰۱ برای دومین سال پیاپی موفق به کسب مجوز واحد فناوری، از دانشگاه صنعتی شریف بعنوان واحد فناوری دوره رشد در زمینه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای (سامانه های مبتنی بر داده های مکانی) در پارک علم و فناوری های پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف شد.