فراسوی رشد آرمان زمین

faraz color (2)

اخذ گواهینامه دانش بنیان از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

اخذ گواهینامه دانش بنیان از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

بدین وسیله به اطلاع می رسانیم که شرکت فراسوی رشد آرمان زمین پس از بررسی های عملکردی و ارزیابی های صورت گرفته توسط کارگروه ارزیابی شرکت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در سومین سال تاسیس خود موفق به کسب مجوز دانش بنیان در سال 1401 گردید. امید است این رویداد گامی موثر برای پیشرفت هرچه بیشتر این مجموعه واقع گردد.

 

 

اعتبار و صحت گواهینامه از آدرس pub.daneshbonyan.ir قابل استعلام است.