کتب و نشریات

تیم آرمان زمین مجموعه ای از منابع معتبر داخلی و خارجی که مرتبط با حوزه های مدیریت شهری و حمل و نقل و ترافیک هستند را معرفی و بازنشر می دهد.

 

مرتب سازی بر اساس

راهنمای رواناب خیابان شهری نکتو

  بررسی اجمالی کتاب راهنمای رواناب خیابان شهری نکتو Urban Street Stormwater Guide راهنمای رواناب خیابان شهری، چشم‌اندازی را نشان می‌دهد که چگونه شهرها می‌توانند از یکی از بهترین دارایی‌های خود – خیابان‌ها – برای …

راهنمای طراحی خیابان حمل‌و‌نقل همگانی محور نکتو

بررسی اجمالی کتاب راهنمای طراحی خیابان حمل‌و‌نقل همگانی محور Transit Street Design Guide راهنمای طراحی خیابان حمل‌و‌نقل همگانی محور، راهنمایی برای طراحی توسعه تسهیلات حمل‌ونقل در خیابان‌های شهر و طراحی و مهندسی خیابان‌های شهر برای …

راهنمای طراحی خیابان شهری نکتو

بررسی اجمالی کتاب راهنمای طراحی خیابان شهری نکتو Urban Street Design Guide خیابان‌ها بیش از ۸۰ درصد فضای عمومی شهرها را تشکیل می‌دهند، اما اغلب نمی‌توانند فضایی را برای جوامع اطراف خود فراهم کنند که …

آیین‌نامه طراحی معابر شهری (۱۲ جلدی)

آیین‌نامه طراحی راه‌های شهری ایران در سال ۱۳۷۳ با تصویب در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در ۱۲ بخش که هرکدام به بررسی ابعادی از طراحی راه‌های شهری می‌پرداخت، توسط وزارت مسکن و شهرسازی …