فراسوی رشد آرمان زمین

faraz color (2)

راهنمای طراحی خیابان حمل‌و‌نقل همگانی محور نکتو

راهنمای طراحی خیابان حمل‌و‌نقل همگانی محور نکتو

بررسی اجمالی کتاب راهنمای طراحی خیابان حمل‌و‌نقل همگانی محور

Transit Street Design Guide

راهنمای طراحی خیابان حمل‌و‌نقل همگانی محور، راهنمایی برای طراحی توسعه تسهیلات حمل‌ونقل در خیابان‌های شهر و طراحی و مهندسی خیابان‌های شهر برای اولویت‌بندی حمل‌ونقل، بهبود کیفیت خدمات حمل‌ونقل و پشتیبانی از سایر اهداف مرتبط با حمل‌ونقل ارائه می‌کند. این راهنما بر اساس سایر راهنمایی‌های طراحی و همچنین مطالعات موردی شهر، بهترین شیوه‌ها در محیط‌های شهری، تحقیق و ارزیابی طرح‌های موجود و اجماع حرفه‌ای تدوین شده است. این منابع، و همچنین طرح ها و عناصر خاص موجود در راهنما، بر اساس شیوه طراحی خیابان‌های آمریکای شمالی هستند.

ترانزیت و شهرها با هم رشد می‌کنند. از آنجایی که شهرها برای فشرده‌تر، پایدارتر و سالم‌تر شدن تلاش می‌کنند، کار آنها سودمند است: در سال 2014، آمریکایی‌ها 10.8 میلیارد سفر را با حمل‌ونقل عمومی انجام دادند که بالاترین میزان از آغاز عصر بزرگراه‌ها بود. اما بیشتر این سفرها در خیابان‌هایی است که برای جابجایی خودروهای شخصی طراحی شده‌اند و ترانزیت به‌عنوان یک فکر بعدی است. راهنمای طراحی خیابان حمل‌و‌نقل همگانی محور NACTO، حمل‌ونقل را در جایی که به آن تعلق دارد، در قلب طراحی خیابان قرار می‌دهد. این راهنما نشان می‌دهد که چگونه می‌توان خیابان‌های با هر اندازه را برای ایجاد خیابان‌های ترانزیت عالی، از محله‌ها و مرکز شهرها دوباره طراحی کرد.

راهنمای طراحی خیابان حمل‌و‌نقل همگانی محور، مقدمه‌ای دقیق و گویا برای طراحی خیابان‌ها برای حمل‌ونقل با کیفیت بالا، از اتوبوس‌های محلی تا BRT، از تراموای‌ها تا قطارهای سبک است. این راهنما با تکیه بر تخصص یک شبکه همتا و مطالعات موردی از سراسر آمریکای شمالی، پیوند بسیار مورد نیاز بین برنامه ریزی حمل‌ونقل، مهندسی حمل‌ونقل و طراحی خیابان را فراهم می‌کند. راهنمای طراحی خیابان ترانزیت مجموعه جدیدی از اصول اصلی، گونه‌شناسی خیابان‌ها و استراتژی‌های طراحی را ارائه می‌کند که پارادایم خیابان‌ها را از صرف خدمات به اولویت دادن فعالانه به حمل‌ونقل بزرگ تغییر می‌دهد. این کتاب در مورد اطلاعات حمل‌ونقل در راهنمای طراحی خیابان‌های شهری تحسین شده، با بخش هایی در مورد طراحی جامع خیابان‌های حمل‌ونقل، طراحی خطوط و مصالح، ایستگاه ها، استراتژی های تقاطع، و شبکه های حمل‌ونقل شهری، گسترش می یابد. همچنین معیارهای عملکرد را به تفصیل شرح می‌دهد و چگونگی طراحی خیابان‌های حمل‌ونقل عالی در شهرها را تشریح می‌کند.

این راهنما بر اساس ریاضیات ساده ساخته شده است: اختصاص فضای کمتر برای حمل‌ونقل به جای خودروهای شخصی، تعداد افرادی را که یک خیابان می‌تواند جابه‌جا کند، بسیار افزایش می‌دهد. طراحی خیابان‌ها و تصمیمات اتخاذ شده توسط شهرها، از نحوه سیگنال های زمان گرفته تا محل قرارگیری ایستگاه های اتوبوس، می‌تواند به طرز چشمگیری نحوه کار حمل‌ونقل و نحوه استفاده مردم از آن را تغییر دهد.

راهنمای طراحی خیابان حمل‌و‌نقل همگانی محور یک منبع حیاتی برای هر برنامه‌ریز حمل‌ونقل، برنامه‌ریز عملیات حمل‌ونقل و مهندس ترافیک شهری است که بر روی ساخت خیابان‌هایی کار می‌کند که افراد بیشتری را به‌طور موثرتر و مقرون به صرفه‌تر جابه‌جا می‌کنند.

لینک دانلود کتاب راهنمای طراحی خیابان ترانزیت https://islandpress.org/books/transit-street-design-guide

Transit Street Design Guide