فراسوی رشد آرمان زمین

faraz color (2)

آیین‌نامه طراحی معابر شهری (۱۲ جلدی)

آیین‌نامه طراحی معابر شهری (۱۲ جلدی)

آیین‌نامه طراحی راه‌های شهری ایران در سال ۱۳۷۳ با تصویب در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در ۱۲ بخش که هرکدام به بررسی ابعادی از طراحی راه‌های شهری می‌پرداخت، توسط وزارت مسکن و شهرسازی سابق انتشار یافت. وزارت راه و شهرسازی در راستای انجام تکالیف قانونی خود با توجه به ابلاغیه هیئت محترم دولت در خصوص وظایف دستگاه‌ها در سند حمل‌ونقل و بر اساس ردیف (۱) جدول تصادفات شهری و ایمنی آن با عنوان به‌روزرسانی آیین‌نامه طراحی راه‌های شهری (مصوب سال ۱۳۷۳) تهیه نسخه به‌روز شده آیین‌نامه طراحی راه‌های شهری را در اسفندماه ۱۳۹۶ آغاز کرد. نسخه جدید آیین‌نامه همانند نسخه قبل، شامل ۱۲ جلد است و عنوان آن از آیین‌نامه طراحی راه‌های شهری به آیین‌نامه طراحی معابر شهری تغییریافته است. در تاریخ ۱۳۹۹٫۰۴٫۰۲، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران «آیین‌نامه طراحی معابر شهری» را که در قالب ۱۲ بخش زیر به‌روزرسانی و تدوین‌شده است، تصویب کرد:

۱– مبانی
۲– پلان و نیمرخ‌های طولی
۳– اجزای نیمرخ‌های عرضی
۴– تند راه‌ها و تبادل‌های شهری
۵– خیابان‌های شهری
۶– آرام‌سازی ترافیک
۷– تقاطع‌ها
۸– حمل‌ونقل همگانی
۹– حمل‌ونقل و کاربری زمین
۱۰– مسیرهای پیاده
۱۱– مسیرهای دوچرخه
۱۲– تجهیزات ایمنی

آیین‌نامه مذکور در ادامه جهت دانلود قرار داده‌شده است.

تهیه‌کننده:

معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی
معاونت پژوهشی دانشگاه تهران

سال انتشار:

1399