فراسوی رشد آرمان زمین

آیین نامه طراحی معابر شهری (۱۲ جلدی)

آیین نامه طراحی معابر شهری (۱۲ جلدی)

آیین نامه طراحی راههای شهری ایران در سال ۱۳۷۳ با تصویب در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در ۱۲ بخش که هر کدام به بررسی ابعادی از طراحی راههای شهری می پرداخت، توسط وزارت مسکن و شهرسازی سابق انتشار یافت. وزارت راه و شهرسازی در راستای انجام تکالیف قانونی خود با توجه به ابلاغیه هیأت محترم دولت در خصوص وظایف دستگاهها در سند حمل و نقل و بر اساس ردیف (۱) جدول تصادفات شهری و ایمنی آن با عنوان به روزرسانی آیین نامه طراحی راههای شهری (مصوب سال ۱۳۷۳) تهیه نسخه به روز شده آیین نامه طراحی راههای شهری را در اسفند ماه ۱۳۹۶ آغاز کرد. نسخه جدید آیین نامه همانند نسخه قبل، شامل ۱۲ جلد است و عنوان آن از آیین نامه طراحی راههای شهری به آیین نامه طراحی معابر شهری تغییر یافته است. در تاریخ ۱۳۹۹٫۰۴٫۰۲، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران «آیین نامه طراحی معابر شهری» را که در قالب ۱۲ بخش زیر به روزرسانی و تدوین شده است، تصویب کرد:

۱- مبانی
۲- پلان و نیمرخهای طولی
۳- اجزای نیمرخ های عرضی
۴- تندراهها و تبادلهای شهری
۵- خیابانهای شهری
۶- آرام سازی ترافیک
۷- تقاطع‌ها
۸- حمل و نقل همگانی
۹- حمل و نقل و کاربری زمین
۱۰- مسیرهای پیاده
۱۱- مسیرهای دوچرخه
۱۲- تجهیزات ایمنی

آیین نامه مذکور در ادامه جهت دانلود قرار داده شده است.

 

تهیه کننده:

معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی
معاونت پژوهشی دانشگاه تهران
 

سال انتشار:

۱۳۹۹